Scherp Instrument voor scherpe instrumenten

Contact opnemen voor meer informatie

Scherp Instrument was al jarenlang actief in het slijpen van gereedschappen, toen hij leerde dat dit in de tandheelkundige wereld niet altijd soepel verliep.

Het slijpen van gereedschappen

Het slijpen van gereedschappen gebeurt vaak onregelmatig en ongestructureerd, want zowel tandartsen, als mondhygiënisten slijpen hun gereedschappen meestal tussen de bedrijven door. Voor zover zij hun instrumenten überhaupt al slijpen. Veel specialisten gooien hun gereedschappen weg, zodra deze niet meer scherp genoeg zijn. Het slijpen kost te veel tijd en te veel geld.

Heel simpel: de tijd die gespendeerd wordt aan het slijpen van gereedschappen, is niet declarabel en gaat ten koste van de tijd die aan klanten kan worden besteed.

Het slijpen is vaak geen hobby en al helemaal geen specialiteit. Veel tandartsen en mondhygiënisten ervaren het slijpen als onplezierig, frustrerend zelfs, of klagen over fysieke ongemakken, als gevolg van de gebogen houding die bij het slijpen wordt aangenomen.

 

Specialiseren in de tandheelkundige wereld
En dus heeft Frits van den Bosch besloten zich in dit afgebakende segment te specialiseren. Met Scherp Instrument is hij volledig dienstbaar aan de praktijken van tandartsen en mondhygiënisten. Dat wil zeggen: met een slijpservice op locatie, professioneel en gestructureerd.

Waar staat Scherp Instrument nu?

Een groeiend aantal tandartspraktijken en mondhygiënespecialisten maakt gebruik van de diensten van Scherp Instrument. Dat is het bewijs dat de behoefte, zoals wij die toentertijd zagen, er inderdaad ook is en … dat wij ons werk kennelijk goed doen.

 

Nog een voordeel als u uw instrumenten laat slijpen
Naast alle voordelen die wij destijds al zagen in het laten slijpen van gereedschappen (betere kwaliteit gereedschappen, structuur in het slijpen en verhoogd werkplezier), blijkt er nog een voordeel te bestaan: instrumenten gaan langer mee als ze telkens door dezelfde persoon worden geslepen. Dat komt omdat ieder een eigen slijphoek heeft (ook met een periostar). Als een instrument telkens onder een andere slijphoek wordt geslepen, beïnvloedt dat zowel de kwaliteit, als de gebruiksduur van het instrument.

De wereld is wat wij er van maken

Er is veel grond nodig voor een tandheelkundig instrument. Ertsen voor de zeldzame metalen die de harde legeringen mogelijk maken en de brandstoffen voor de productieprocessen van de instrumenten; ze komen slechts in beperkte concentraties in de grond voor. Als de levensduur van een instrument langer wordt, wordt de aarde minder geweld aangedaan.

Werkt u graag met scherpe instrumenten? Bel direct naar 06 2159 8880 

Neem contact op