Scherp Instrument

Frits van den Bosch was al jarenlang actief in het slijpen van gereedschappen, toen hij leerde dat dit in de tandheelkundige wereld niet altijd soepel verliep.

Het slijpen van gereedschappen

Het slijpen gebeurde vaak onregelmatig en ongestructureerd
Tandartsen en mondhygiënisten slepen hun gereedschappen meestal tussen de bedrijven door. Voor zover zij hun instrumenten überhaupt al slepen. Want veel specialisten gooiden hun gereedschappen weg zodra die niet meer scherp genoeg waren.

Het slijpen kostte te veel tijd en geld
Heel simpel: de tijd die gespendeerd werd aan het slijpen van gereedschappen was niet declarabel en ging ten koste van de tijd die aan klanten kon worden besteed.

Het slijpen was vaak geen hobby en al helemaal geen specialiteit
Veel tandartsen en mondhygiënisten ervoeren het slijpen als onplezierig, frustrerend zelfs of klaagden over fysieke ongemakken als gevolg van de gebogen houding die bij het slijpen werd aangenomen.

Specialiseren in de tandheelkundige wereld
En dus besloot hij zich in dit afgebakende segment te gaan specialiseren. Met Scherp Instrument. Volledig dienstbaar aan de praktijken van tandartsen en mondhygiënisten. Dat wil zeggen: met een slijpservice op locatie, professioneel en gestructureerd.

Waar staat Scherp Instrument nu?

Een groeiend aantal tandartspraktijken en mondhygiënespecialisten maakt gebruik van de diensten van Scherp Instrument. Dat is het bewijs dat de behoefte zoals wij die zagen er inderdaad ook is en … dat wij ons werk kennelijk goed doen.

Nog een voordeel als u uw instrumenten laat slijpen
Naast alle voordelen die wij destijds al zagen in het laten slijpen van gereedschappen (betere kwaliteit gereedschappen, structuur in het slijpen en verhoogd werkplezier), blijkt er nog een voordeel te bestaan: instrumenten gaan langer mee als ze telkens door dezelfde persoon worden geslepen. Dat komt omdat ieder een eigen slijphoek heeft (ook met een periostar). Als een instrument telkens onder een andere slijphoek wordt geslepen, beïnvloedt dat de kwaliteit en gebruiksduur van het instrument.

De wereld is wat wij er van maken

Er is veel grond nodig voor een tandheelkundig instrument. Ertsen voor de zeldzame metalen die de harde legeringen mogelijk maken en de brandstoffen voor de productieprocessen van de instrumenten; ze komen slechts in beperkte concentraties in de grond voor. Als de levensduur van een instrument langer wordt, wordt de aarde minder geweld aangedaan.

Werkt u graag met scherpe instrumenten?

Bel met Scherp Instrument: 06 ‑ 215 988 80

Neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte
of stuur een email naar frits@scherpinstrument.nl

De eerste vijf instrumenten slijpen we gratis!